ул. Љубљанска 14, Скопје
Понеделник - Сабота 08:00-16:00
+389 71 237 533

За Нас

Нашата визија

Нашата визија е да прераснеме во компанија која високо професионално ќе одговори на секој предизвик поставен пред неа, ќе постави нови стандарди, а воедно под своја закрила ќе ги има најголемите стручњаци.

Нашата мисија

Мисијата на Елена Лука Инженеринг е да понуди висок квалитет на реализација на проектите, од фазата на планирање, па се до целосното завршување на проектот, поставувајќи нови стандарди во сферата на градежништвото.

Елена Лука Инженеринг е продолжение на една долгогодишна семејна традиција. Приказната започнува во 2015-та година со формирање на компанијата Elena Luka Home, која започнува да инвестира и да гради станбено-деловни објекти, компанија која низ годините успева да се издвои како препознатлив бренд на македонскиот пазар за градежништво и да остави печат на архитектурата во Скопје.

Kако резултат на зголемената побарувачка, но и дефицитот на високо професионални компании на пазарот на градежништво, решивме да се насочиме кон подобрување на квалитетот на градба и изведба. Компанијата успешно ги реализира тековните проекти на Elena Luka Home, а воедно има ресурси за брза, квалитетна и успешна реализација на проекти од други инвеститори.

Всушност, Eлена Лука Инженеринг е компанија која нуди секаков тип на конструкциски решенија.

Нашиот тим

Елена Пандева

Сопственик и генерален менаџер

Мирослав Јовески

Управител

Даниела Хаџиќ

Архитект

Андреја Јанков

Архитект

Јордан Тасевски

Архитект

Александар Крстевски

Градежен техничар

Александар Крстов

Магационер

Мемед Мемети

Ракувач со градежни машини

Елвис Реџеп

Оперативец

Нехат Абди

Оперативец

Мартин Николовски

Оперативец

Виктор Ефремовски

Оперативец