ул. Љубљанска 14, Скопје
Понеделник - Сабота 08:00-16:00
+389 71 397 484

Градежни работи

Елена Лука Инженеринг нуди секаков тип на градежни услуги за висококвалитетна реализација на Вашиот проект.

Изведба на водовод и одвод (канализација) на објект, монтажа на санитарија и елеманти за тоалети

Изведба на сите работи поврзани со малтерисување, глетување и молерисување

Изведба на секаков вид на фасада со цел да се создаде удобна микроклима во просторот за живеење

Ископување и одвезување на земјата, пополнување и засипување со земја

Монтажа на темелни арматури (арматурно-градежно железо)

Работи кои се поврзани со кровната конструкција

Работи поврзани со изработка на разни видови на дрвени конструкции, скелиња или делови од конструкцијата кои се вградуваат во градежниот објект како елемент од помошните конструкции или како завршен производ

Сите работи поврзани со употреба на бетон

Изработка на цементна кошулицата или естрих која се нанесува на носечката подна конструкција, како и на разделниот и изолацискиот слој

Поставување на секаков вид на подови – дрвени, керамички, порцелански и сл.

Поставување на се што вклучува системот за сува градба како гипс картон плочи, прегради, монолитни плафони, системи за противпожарна заштита, акустични решенија за звучна изолација, системи за заштита од штетни зрачења и слично

Високо и нисконапонски инсталации

Инсталација на ПВЦ прозорци, врати и останати работи

Проекти

Барате најдобар партнер за вашите следни градежни работи?